Realiseringer

Hytter med flatt tak

35 m2

Se mer

45 m2

Se mer

57,2 m2

Se mer

70 m2

Se mer

57,2 m2

Se mer

48 m2

Se mer

48 m2

Se mer

57,2 m2

Se mer

70 m2

Se mer

57,2 m2

Se mer

35 m2

Se mer

48 m2

Se mer

"Moderne låve" hus

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

36,8 m2

Se mer

17,20 m2

Se mer

48 m2

Se mer

35 m2

Se mer

48 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

"Moderne låve" med mesanin

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

Tradisjonelt med sadeltak

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

35 m2

Se mer

48 m2

Se mer

35 m2

Se mer

Familie flermodulhus

70 m2

Se mer

100 m2

Se mer

Containere

27,20 m2

Kontorcontainer (se mer)

44,47 m2

Kontorcontainer (se mer)

6,67 m2

Kontorcontainer (se mer)

27,20 m2

Garasje (se mer)

7,95 m2

Sanitærrom (se mer)

Hopp rett ned til innholdet