PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VAGIT Waldemar Siuchno z siedzibą przy ul. Elewatorska 27A, 15-620 Białystok uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0006/22. „Internacjonalizacja firmy VAGIT Waldemar Siuchno na rynku norweskim i brytyjskim” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0006/22-00 podpisaną dnia 27.10.2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zainicjowanie aktywności gospodarczej firmy VAGIT na rynku norweskim i brytyjskim, w szczególności poprzez wsparcie doradcze, przygotowanie firmy i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 743 043,00 zł
Kwota dofinansowania: 506 685,00 zł

Skip to content